Protokół z obrad Jury
67. OKFA – Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby Konin 2021 r.

Jury w składzie:
Krzysztof Majchrzak – przewodniczący
Katarzyna Klimkiewicz
Adam Sikora
Łukasz Maciejewski
Maciej Cuske

po obejrzeniu 61 filmów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii – film amatorski:

Grand Prix im. Stanisława Pulsa
dla filmu „Piach” w reżyserii Bartosza Tryzny i Moniki Stpiczyńskiej
5000 zł brutto – nagroda Prezydenta Miasta Konina

Nagroda
dla filmu „Öve” w reżyserii Jakuba Słabka
2000 zł brutto – nagroda Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wyróżnienie dla filmu „Głowy duże, głowy małe” w reżyserii Kaliny Gawrysiak
500 zł brutto – ufundowane przez firmę ENERGO-TECH

w kategorii – film niezależny:

Grand Prix im. Witolda Kona
dla filmu „Dalej jest dzień” w reżyserii Damiana Kocura
5000 zł brutto – ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej                 

Nagroda
dla filmu  „Bitwus Warszawus 2.020” w reżyserii Macieja Sławuskiego
2000 zł brutto – nagroda Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wyróżnienie dla filmu „Psotnik w szklanej pułapce” w reżyserii Kamila Wójcika
500 zł brutto – wyróżnienie ufundowane przez firmę Print Terminal

w kategorii –  film studencki:

Grand Prix
dla filmu „Blisko Ziemi” w reżyserii Pauliny Sikory
5000 zł brutto – nagroda Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nagroda
dla filmu „Jestem tutaj” w reżyserii Julii Orlik
2000 zł brutto – nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wyróżnienie
dla filmu „Oko Boga”  w reżyserii Igora Kaweckiego
500 zł brutto – wyróżnienie ufundowane przez Konińską Fundację Kultury

Jury postanowiło przyznać pozaregulaminowe wyróżnienia honorowe:

Honorowe wyróżnienie aktorskie za wzajemną uważność otrzymują Weronika Asińska oraz Dorota Kiełkowicz-Suszka

Honorowe wyróżnienie za walory wizualne w filmie „Flora” otrzymuje Karolina Monwid-Olechnowicz

Honorowe wyróżnienie dla filmu „Julia nad morzem” w reżyserii Mariusza Rusińskiego

Protokół z obrad Jury Młodych
67. OKFA – Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych
im. prof. Henryka Kluby – Konin 2021 r.

Jury w składzie:
Patrycja Wiśniewska, Natalia Rosicka i Łukasz Klawunn po obejrzeniu 61 filmów postanowiło, że nagrodę otrzymuje film „Ostatnie dni lata” – reżyseria Klaudia Kęska.

Za odwagę w przedstawieniu ważnych społecznie tematów oraz zilustrowanie dylematu moralnego bohaterki z niezwykłą wnikliwością emocjonalną.

Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundował Starosta Koniński.