JURY MŁODYCH

Na zdjęciu Łukasz Klawunn

Łukasz Klawunn

Łukasz Klawunn, student V roku filmoznawstwa i kultury mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezes stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej, członek Międzywydziałowego Koła Filmoznawców i Medioznawców UAM, prelegent DKF Kamera w Kinie Muza w Poznaniu. Organizator przeglądu filmów studenckich Jedna Rolka i wielu innych wydarzeń kulturalnych. Był opiekunem Studenckiego Klubu Filmowego działającego przy Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, stażystą działu program przy Short Waves Festival przewodniczącym Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, delegatem do Parlamentu Samorządu Studentów UAM, członkiem Rady Instytutu Filmu,
Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, przewodniczącym Jury Młodych uczelnianego konkursu Zoom na młodzież oraz jurorem Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie.
Pracował przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz Short Waves Festival. Pomagał również w organizacji m. in. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty.
Najbardziej zajmuje go badanie autorskiego stylu współczesnych amerykańskich reżyserów (od Wesa Andersona po Roberta Eggersa).

Natalia Rosicka

Studentka III roku studiów magisterskich na kierunku Filmoznawstwo i Kultura Mediów w ramach Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UAM w Poznaniu. Od 2017 r. członkini Stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej, w ramach którego organizuje pokazy filmowe oraz przegląd filmów studenckich JEDNA  ROLKA. Pracownik kina Muza w Poznaniu oraz współorganizator Dyskusyjnego Klubu Filmowego DKF Kamera. Czynna prelegentka i współorganizatorka wielu konferencji naukowych (m.in. Poznańskiego Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców). Interesuję ją kino eksperymentalne i nowe formy audiowizualne.

Patrycja Wiśniewska

Studentka filmoznawczych studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej, współorganizatorka corocznego przeglądu filmów studenckich „Jedna Rolka“ i prelegentka Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kamera“ w Kinie Muza w Poznaniu. Pełniła funkcję koordynatora prac jury na europejskim festiwalu filmowym „Integracja Ty i Ja“, włączała się także w organizację poznańskiego „Short Waves Festival“. Interesuje się kinem polskim ostatniej dekady, a także problemem przedstawiania niepełnosprawności i chorób psychicznych w kinematografii.